GERZON, Klub neškodných šílenců na nyx.cz, podzim 2003
Pracovníkům Výzkumného ústavu elektroinstalačních ulho-hy-drátů se včera podařil husarský kousek. Po mnoha pokusech oplodnili jalový proud.

To se zatím podařilo jen výzkumným týmům Massachusetts Institute of Technology (USA) a CERN (EU). Ty ovšem měli k dispozici silné cyklické urychlovače, zatímco týmu cit. ústavu k tomu účelu posloužil kuchyňský robot vyřazený ze závodní kuchyně ústavu.

Speciální skupina složená z odborníků ČEZ, JE Temelín a Státní veterinární správy nyní zkoumá, co, kdy a kudy se novopečenému otci narodí.© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info