První zveřejnění: Průvodce - klub ABECEDA - 5.11.2000 V knize "Čeština poklepem a poslechem" obdivuje Pavel Eisner jedinečnou vlastnost češtiny, která jí umožňuje odvozovat snadno od vlatních jmen jména podstatná. Uvádí to na příkladu Goetha a F.X.Šlady. Pokusím se vám tuto vlastnost přestavit na osobě mně mnohem bližší, totiž na p. Werichovi:

werichovství - v tom cítím právě to klaunovství a trochu také fanfarónství typické pro pana W. Je to prostě popis jeho projevu.

werichovost - tak to už není vlastnost pana W., ale pokus jeho následovníků a epigonů ho vystihnout nebo napodobit.

werichovština - asi jako "dostojenština", prostě výraz, který o "werichovství" použije ten, který k němu má spíš negativní postoj. Ale také by to mohl být, podle vzoru polština, ruština apod., název pro specifickou mluvu pana W.

Až potud shodně s Pavlem Eisnerem. Myslím ale, že pan Eisner, jak se mu stokrát denně klaním, nepostihl onu vlastnost češtiny v plné šíři. Můžeme pokračovát dále:


werichování - podle okolností posezení s panem W. nebo vzpomínkový večer na pana W.

werichovánka - veršovánka nebo zpívánka a la pan W. Anebo pozvánka na akci o panu W.

werichovač - třeba překladač z češtiny do werichovštiny

werichovačka n. werichačka - písnička, odrhovačka - a la pan W.

werichovnictví - jako vetešnictví, zlatnictví - prodejna s upomínkovými předměty na pana W.

wericháda n. werichiáda - jako spartakiáda, neckiáda - akce na počest pana W.

werichát n. werichiát - jako patriarchát, triumvirát - doba (nad)vlády pana W., např. v divadle nebo divadelnictví, apod.

werichovice - druh slivovice nebo druh turistické hole (sukovice) oblíbený panem W.

werichovka - druh čepice (kšiltovka) oblíbený panem W.

werichník - oblíbený typ svrchníku pana W.

werichofikace - jako klasifikace, bonifikace, kodifikace - srovnávání na úroveň pana W.

werichovjanka - zemljanka zřízená na počest pana W., popř. název zlidovělého tance.

werichida - panichida za pana W.

werichoida - jako sinusoida, křivka podle smíchu diváků pana W.

werichonáda - kanonáda na počest pana W.

wericháč - jako ucháč - velký džbán na nakládádní oblíbených okurek pana W.

wericháček - lidová postavička na způsob pana W., také figurka v podobě pana W.

werichovák - oblíbený typ šroubováku pana W.

werichajda - no, tohle snad ani nemusím popisovat, že?

werichovec a od něj přechýlená werichovka, ovšemže rozdílná od dříve uvedené, to jsou členové klubu obdivovatelů pana W.


Jen mne právě nenapadá, co by mohla být werichanda.nebo werichnice?.


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info