První zveřejnění: Průvodce - klub ABECEDA - 17.8.2000 Unikátní ukázka unifikace. Uhrovitý uhlobaron Uriáš Ujváry uniká u Uničova údlolím Uhlířky úzkým úvozem. U úpatí Umrlčiny úhořovitě uhýbá ukrytým úhorem. Uhání účinný úkryt. Už uspěl. Urychleně uléhá uvnitř umrlčí úschovny uprostřed umřelých úbytěmi. Ubožák.

Upír Urban und upírka Uršula, uchazeči ufské Univerzity upířích umění, učinění úřadem územního ubrmana úlovčími uprchlých univerzitních učedníků, uzřeli uschované Ujváryho útočiště. Už už udeří. Ujváryho udělají ubrouzdancem, ucucancem, učerněncem, učouděncem, uděšencem, ušmudlancem, udíbancem, ufňukancem, ublížencem, uhnětencem, ujařmencem, umrlcem.

Udivují ukázkovým úsilím. Užívají unikátní ultrazvukové ucho, univerzální upátrávač, úzkoprofilovou uhlíkovou utilitu. Unisono umrlina. Ukrutně učuřují. Utečenec uprchl! Úděs! Uloví uběhlíka! Uhoní, ubijí, udusí, uhrdlí, ukamenují, upálí, usmykují, uškrtí, utopí uctívače uhlí! Utíkají uhledat úbočí Umrliny. Uriáš ukradomky uslouchá. Usazuje ušanku. Ukrčeně ucouvává. Ukrýván úžlabinou utíká ubrmanovým udavačům únorovým úsvitem. Ukazuje úlevný úsměv. Úlehčeně ufrnkne.

Ufský ubrman, ultraupír Ultramarin Übermensch udržující urputně umístění univerzitního uzurpátora, uložil úlevně údy. Ubikace "U utopené užovky" ukončila ubrmanovo umdlévání. Usedá, uvadá, usíná. U ucha upí uhlazeně ukulele. Úplný uspávač, ukolébavka.

Ultramartin usnívá úspěšný úděl. Ukončí úklad, umučí ukdákaného uličníka Ujváryho. Udusí uhličitanem, ulomí umně ulnu, usekne uterus, ufikne útroby, ukojí ubližovací úchylku. Unikne unuděné únavě. Umaže úzus, udědí úsek ujcova území, ukradne ungelty, uchvátí uherské ultravévodství. Uzraje úspěch. Úleva.

Ufon Umakart uhýbal u Uruguaye urgentně uragánu. Užil úlek, ukroutil úhlavní uzávěr. "U úplavice", uhlásil UFO úřadu, "ukončuji urychleně urlaub!". Uzavřel úborovnu, uchmátl úbor (unisexovou uniformu); upnul uchycovací úvazky. Urychlil úklon uranovým úsekem. Uklonil úhel úletu. Úskočný uragán uchopil UFO. U Uralu UFO upustil. UFO uplachtilo určitým územím, u Ufy upadlo. Ukončilo úsilí ufského ubrmana. Úplně uhořel upálen ultrafialovým univerzem. Utopicky uvěřitelný úděl.

Uriáš Ujváry unesl upírku Uršulu. Usvědčeni upírem Urbanem uchovali upíří úděl určitým úhrnem upírčat. Úplná úroda! Upír Urban ujel. Udělal úsadek uvaděče urbanistického ústavu UNESCO.
UTRUM. UFF!


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info