První zveřejnění: Průvodce - klub Dotazy - 12.11.2000 Š.n.e.k 12.11.2000 1:10
Na oplátku: Kolik andělů na špičku jehly...?


gerzon 12.11.2000 9:06
Šnek: v jednom okamžiku se může napíchnout jen jeden anděl.
 
Š.n.e.k 13.11.2000 0:55
Gerzon: To je právě ta otázka. Tedy: Může se anděl napíchnout, když je nehmotný? A nemůže se jich napíchnout v jednom okamžiku více, když jsou nehmotní?


gerzon 13.11.2000 1:15
Šnek: Velká škoda, že jsem ti neopověděl původní, delší variantou svého minulého příspěvku, která zněla: "Za předpokladu, že jsou andělé aspoň trošku hmotní ..." a dál už to bylo stejné.

Takhle mi nezbývá, než ti odpovědět, že anděl ani více andělů, lhostejno jestli naráz či postupně, se napíchnout nemůžou. Napichování je totiž fyzikální jev, pro který je charakteristické pronikání jedné hmoty do druhé odlišné hmoty, ale pořád ještě hmoty.

Jestliže tedy tvrdíš, že andělé jsou nehmotní, a já ti to z titutlu tvé profese jakožto odborníkovi věřím, pak v nejlepším případě může dojít k jakési nápodobě napichování (nazval bych to ideální nebo virtuální simulací); nikoliv však k napichování fyzikálnímu. Není tu totiž naplněn základní předpoklad současné hmotnosti obou při napichování zúčastněných objektů.
 
Š.n.e.k (13.11.2000 1:24)
Gerzon: No, teď si nevzpomínám na další argumenty z této známé disputace. ;-)
Možná byla chyba, že jsem přistoupil na Tvé napichování (tradičně se disputovalo o tom, kolik se jich tam vejde).

Takže jediná možnost je zpochybnit Tvou definici napichování:

"Policie mu napíchla telefon."
"Napíchnul si v Ústí ňákou novou čubu."
"Otázka, kterou jsi napíchl, je velmi zajímavá."
atd.


gerzon (13.11.2000 8:05)
Šnek: Ano, využil jsem toho, že jsi v dotazu neuvedl sloveso, vsunul tam svoje a připravil jsem si půdu pro výhodný výklad.

Proti tvým námitkám namítám:
To, čím se snažíš argumentovat, je pouze jazykový prvek, t.zv. sémantická pohyblivost jazykového znaku. V podstatě jde o to, že jedno slovo (zde sloveso napíchnout) vystupuje jako zjednušující nebo slangový zástupce jiného, skutečného funkčního slova. Ve skutečnosti tedy tvé námitky znějí takto:

"Policie mu odposlouchává telefon."
"Namluvil si v Ústí ňákou novou čubu."
"Otázka, kterou jsi naznačil, je velmi zajímavá."

Nejde tedy o doopravdové napichování, ale jen o jazykovou náhražku jiných sloves.

Nehledě k tomu, že linka i buchta jsou fyzicky skutečně napíchnutelné. Nemusím jistě vysvětlovat jak, že? U nich ta náhražka nebyla zvolena náhodně, ale byla vyvolána právě tou fyzicky uskutečnitelnou představou. A o napichování otázek slyším poprvé až od tebe. Zatím jsem je jen nakusoval. Děkuji za obohacení výrazového rejstříku.© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info