První zveřejnění: Průvodce - klub - ..2000 Velevážené debilstvo,

mám neodbytný pocit, že sem, mezi vás, jako společensky poněkud nekompadebilní jedinec patřím. Vlastně mi není jasné, jak jsem bez vás mohl doposud žít! Prosím proto promptně o přijetí. Reference podají, pokud to jejich Debilí Jasnosti uznají za vhodné, ti z Vás, kteří již měli tu pochybnou čest zakopnout o mou maličkost v jiných klubech, totiž veleblázniví Philík, Alah, Smrček, gall, Florencie, popřípadě i další oudové společenství vašeho.
Žádost svou podávám dvojmo a jakožto zkoušku tovaryšskou přikládám několik nápisů na Natashin hrob neznámého debila (2.11.2000 14:12):

To to trvalo!
Jeden svět nestačí!
Kam s ním?
Ani to moc nebolelo.
Všude dobře, doma nejlépe.
Zde leží Ladislav Pohrobek a Jan Bezzemek.
Panu doktorovi s láskou...
Memento moří!
Kdo zde kytku ukradne, tomu ruka upadne.
Byl to špatný život s dobrým koncem.
Víš, co je napsáno na druhé straně náhrobního kamene? ... Nešlapej mi po trávníku, ty moulo!
Zombie storage.
Nápisy v červí řeči: Samoobsluha a Polotovary.
Nápis v německé řeči: Geburtstunde hat Leben in Munde, aber Tod im Arsch!


Váš po přijetí toužící

Alfons Šubrt


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info