První zveřejnění: Odhaz na Průvodci - klub ČEŠTINA - 8.11.2000
Záznam z jednání fetánských žamputářů konaném v sále Ferinů u příležitosti sedmnáctého pokusu o koaliční dohodu


Účastníci:

Za fetánský kabinet
Mišlouf Zeman (ČSFD) - první ministr
Vladimír Šmudla (ČSRD) - zaměstnaný ministr
Stanislav Velikán (ČSFD/akční frakce) - vnitřní ministr
Miroslav Flígr (ČSFD) - promyšlený ministr
Miroslav Schlaufuchs (ČSFD) - první vezír

Za fetánský cancát
Libuše Bondyšová (ODF) - předsedkyně cancátu a místopředsedkyně ODF
Petr Pitvrďoch (KDF-ČFL) - místopředseda cancátu

Za fetánskou fotelnu
Václav Santa (ODF) - předseda fotelny a předseda ODF
Ivan Dlouhán (ODF) - místopředseda fotelny a místopředseda ODF
Petra Olovnatá (ČSFD/akční frakce) - místopředsedkyně fotelny

Za opoziční 4formaci
Jan Vytahoval (KDF-ČFL) - předseda
Cyril Dogma (KDF-ČFL) - místopředseda
Pavel Šílený (KDF-ČFL) - poslánek
Karel Smělý (Unie poroby) - předseda
Jan Vodkal (Unie poroby) - cancátor

Přizváni nebyli Miroslav Hřeblo (KSČF) a Miloslav Krajňák (KSČF); protože s nimi nemluvíme.

Datováno ve Fáborpoli dne (nečitelné)


Vysvětlení pojmů a zkratek:

ČSFD - Čerstvá strana fortelně demokratická
ODF - Občanská demokratická fronta
KDF-ČFL - Křesťansko-demokratická funie - česná farma lidovců
4formace - Formace frajerů, fangličkářů a fousatých fojtů
KSČF - Komunistická strana čackých filutů
TAFF - Tisková agentura fetánské federace

žamputáři - první písemná definice pochází z r. 2000 z Ťule. Neúplný záznam se dochoval na Průvodci.
Fetánie - blíže nespecifikovaná země uprostřed blíže nespecifikovaného kontinentu na planetě Femi
Fáborpole - patrně hlavní město Fetánie


Záznam

Jednání zahájil první ministr. Stručně shrnul povolební situaci. V důsledku voleb získaly ODF, ČSFD a 4formace stejný počet mandátů. V následujících šestnácti kolech jednání se nejdříve pokusila vládní ČSFD uzavřít koalici s ODF (ztroskotalo na tom, že předseda ČSFD a první ministr v jedné osobě je větší než předseda ODF); posléze s 4formací (ztroskotalo na tom, že se členové 4formace nedokázali dohodnout na tom, v jakém pořadí budou sedět u stolu). Poté došlo k pokusu o dohodu mezi 4formací a ODF. Z dohody sešlo, protože místopřeseda ODF záviděl nové sako předsedovi Unie poroby.

Protože prozatím nedošlo z legitimních důvodů k žádné koaliční dohodě, vyzval první ministr zúčastněné k plynulé a věcné diskuzi, která by měla toto slavné žamputářské shromáždění dovést k žádoucímu výsledku. První ministr připomněl. že nedojde-li k dohodě, hrozí nové všeobecné volby, ve kterých si občané zvolí s chutí někoho jiného. "To nesmíme připustit!", zdůraznil několikrát první ministr a otevřel diskuzi.

Předseda Unie poroby: "Navrhuji uzavřít velkou koalici. My si vezmeme vnitro, obranu, průmysl, obchod a finance. O zbytek se nějak podělte".

Místopředseda ODF, který pořád ještě nestrávil to sako a chtěl se stát vnitřním ministrem: "Zbláznil jste se, vy frajere, vnitro je naše".

"Opatrně s těmi nároky", ozval se dosavadní vnitřní ministr, "vnitrat nemůže žádná figurina, to se musí dělat s fortelem."

"Kdo je u vás figurína, vy fouňo, chytá vás fantas?".

"Chceš facku", přešel místopředseda k tykání,"uchystám ti funus!"

"To se mám bát takové fontány blbosti, jako jsi ty?" nezůstal mu nic dlužen vnitrouš.

"A ty myslíš, že se budu bát tvé flotily fízlů, ty fretko bez fištrónu?"

"Ale no tak, pánové", pokusil se je flegmaticky uklidnit stařičký Flígr, ale dál se nedostal.

"Ty mlč, ty ofrakovaný fousatý vtipe", ozvalo se na jeho adresu, a nastal všeobecný frej a velký frmol.

Z dalšího průběhu jednání neexistuje oficiální zápis. Traduje se, že byl neoficiálně, prý podle zvukového záznamu, pořízen opis některých útržků dalšího jednání. Údajně prý koluje mezi lidmi obdobně jako proslulý kůl v plotě. Nese prý název "Festival zmařených šancí". To je však zajisté jen bujná lidová fantazie nebo fata morgana

Faktem zůstává, že teprve po asi 30 minutách bylo jednání přerušeno a posléze odloženo, což umožnil filuta Schlaufuchs, když začal fistulí zpívat Fetánskou národní hymnu "Fidlovačka, aneb žádný shon a žádná rvačka", čímž přinutil stát veškeré načalstvo na místě s pravou rukou na krajině srdeční. Než hymna dozněla do konce, ctihodní zástupcové lidu se uklidnili. To víte, dvacet dva slok je dvacet dva slok.

Druhého dne vyšlo v médiích stručné tiskové prohlášení TAFF:

Vláda Fetánie a obě sněmovny Nacionálního parlamentu sdělují, že se včera setkali představitelé největších politických stran, aby spolu v sedmnáctém kole projednali podmínky uzavření koaliční dohody. Jednání mělo klidný a důstojný průběh a bylo uzavřeno dohodou, že se představitelé sejdou po osmnácté pod patronací hlavy státu tento pátek na fáborpolském hradě.


© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info