Langweilův model Prahy

Realistický Langweilův model Prahy je nejznámějším exponát em Muzea hlavního města Prahy. Vznikl v letech 1826-1837. Dokumentuje velmi přesně stav, v jakém se Praha v té době nacházela. Na cca 2 m2 je zobrazeno historické jádro Prahy včetně stovek dnes j iž zbořených domů Josefova a Starého Města. Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480, a to se všemi detaily fasád, dvorů, zahrad, hospodářských stavení a pozemků. U mnoha zaniklých budov je model jediným svědkem jejich podoby.

Antonín Langweil (1791-1837), zaměstnanec pražské Univerzitní knihovny, věnoval své neobvyklé zálibě všechen čas i peníze. Model již ve své době obdivován mnoha vzdělanci, přesto langweil nenašel žádného mecenáše. Zemřel v bídě a početné rodině zanechal j en dluhy a nedokončené dílo.

V roce 1840 se dostal model do majetku Národního muzea v Praze a po více než sto letech do sbírek Muzea hlavního města Prahy. Teprve dnes můžeme docenit skutečnou historickou hodnotu Langweilova modelu, jak pro jeho dokumentční význam, tak pro jeho uměle† kou úroveň.

Další podrobnosti o Langweilově modelu Prahy najdete např. zde nebo zde.

Na této stránce Muzea hl. města Prahy najdete i několik obrázků modelu, např.:Více podrobností o o Antonínu Langweilovi najdete např. na této stránce.
Index článku: 442929

© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
aktualizováno 19.1.2003